No Picture

قدرت نرم از نگاه قرآن کریم

ژانویه 1, 1970 92 0

پژوهش حاضر با موضوع «قدرت نرم از نگاه قرآن کریم» به دنبال آن است که نظریه‌ای اسلامی پیرامون قدرت نرم، مبتنی بر آیات قرآن کریم […]

No Picture

اخلاق وآداب پرستاری در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

اخلاق در حرفه پرستاری نقش اساسی در حفظ وارتقای سلامت فرد وجامعه دارد .از آنجایی که پیامبر اسلام یکی از مهمترین فلسفه بعثت خودش را […]

No Picture

موارد وجوب زکات

ژانویه 1, 1970 92 0

در مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول: در کلیات و مفاهیم می باشد. که در آن لغات مرتبط با موضوع مانند: […]