مالیات در اسلام

پرداختن به مقولات حقوق به موجب گسترده وسیع خود و بنا به دلایل متعدد دیگر کمتر مورد بررسی و عنایت واقع بوده است . لذا سئوالات عمدتا مطرح نشده و…

یهود مدینه از آغاز تا فرجام

موضوع این پایان‌نامه “یهود مدینه از آغاز تا فرجام” میباشد در این رساله تاریخچه مختصری از اسامی، اعتقادات و اخلاقیات یهود، زمان و علت آمدن آنان به مدینه، ساختار سیاسی…