No Picture

بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی-آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرعی مقدس در سطح شهرستان زاهدان در بهار 1378

ژانویه 1, 1970 92 0

این پایان نامه تحت عنوان بررسی نگرش پزشکان شاغل مرررر مراکز درمانی، آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی […]

No Picture

شریح قاضی

ژانویه 1, 1970 92 0

صرف‌نظر از شخصیتهای سیاسی – نظامی که بطور دائم در تیررس نگاههای تاریخ نویسان هعغهعغه اسلامی قرار داشته‌اند، افرادی هم در مناصب دیگر فعالیت داشتند […]