No Picture

قرآن و به گزینی فرهنگها

ژانویه 1, 1970 92 0

برای اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمدن ضرورتی ندارد که آن فرهنگ از فرهنگها و تمدنهای دیگر بهره نگرفته باشد، زیرا چنین چیزی اصولا […]

No Picture

انگیزش و بهره‌وری

ژانویه 1, 1970 92 0

انسان محور بهره‌وری است . محدوده عملکرد و بهره‌وری او مستقیما تحت تاثیر انگیزه وی قرار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که انسانهای با انگیزه از […]