No Picture

ودیعه با رویکرد ودیعه بانکی

ژانویه 1, 1970 92 0

یکی از قراردادهای مجاز در فقه اسلامی ورایج در میان مردم، قرارداد ودیعه است، شناخت احکام وویژگی های این قرارداد ومصادیق آن، اهمیت زیادی دارد […]