دولت های مسلمان

دو نیاز، پژوهشکده را بر آن داشت تا طرحی را مرررر زمینه ارائه کتاب هایی درباره تاریخ دولت های مسلمان عرضه کند. نخست آن که مرررر دروس کارشناسی و کارشناسی…

ایمان و کفر در کلام اسلامی

-1 بخش اول: تاریخچه بحث ایمان و کفر را تشکیل می‌دهد که عنوان مقدمه بخود می‌گیرد. تاریخچه این بحث با تاریخ پیدایش علم کلام اسلامی گره می‌خورد و نقطه عطفی…

شناسایی توصیفی منابع و ماخذ مربوط به پایگاه طبقات اجتماعی بازار و سرمایه‌گذاری تجاری در ایران

در این طرح ابتدا منابع تاریخی، جغرافیایی، سفرنامه‌ها، اسناد و نامه‌های تاریخی، جراید و نشریات که در زمینه نحوه پیدایش بازار و بازاری، کیفیت کار، ارتباطات ، نقش تجار و…