جبر و اختیار

در این رساله در فصل نخست تاریخچه‌ای از بحث جبر و اختیار ذکر شده است تا سیر ورود آن در جهان اسلام معلوم شود. در فصل دوم به بررسی معنای…

سلب حق از خویشتن

رساله حاضر تحت عنوان سلب حق از خویشتن موضوع ماده 959 قانون مدنی می‌باشد، این ماده در بخش اشخاص در قانون مدنی آمده و مانند سایر مواد این بخش ماده‌ای…

حمام ها در نظر گاه مان

آیین شستشو در ایران باستان از سابقه بسی کهن برخوردار است . بنا بر اعتقاد اقوام مختلف ساکن در ایران ، تطهیر جدا از وجه جسمی ، به پالایش روان…

اسلام و مسلمانان در اسپانیا

گرچه از نظر تاریخی، عنوان پایان نامه زمانی به پهنای 13 قرن را در برمی‌گیرد لیکن از آنجائیکه این نوشتار، حضور اسلام و مسلمانان را به شکل “موضوعی” مورد بحث…