بررسی مفهوم اضطراب و فرایند درمان آن در روانشناسی اسلامی با تاکید بر زمینه‌های کاربرد آن در راهنمایی و مشاوره

اضطراب هسته اساسی اختلالات روانی و یکی از مفاهیم اساسی در نظریات مشاوره و روان درمانی است که برمبنای توجیهات مربوط به ماهیت انسان و نظریه شخصیت به گونه خاصی…