حمام ها در نظر گاه مان

آیین شستشو در ایران باستان از سابقه بسی کهن برخوردار است . بنا بر اعتقاد اقوام مختلف ساکن در ایران ، تطهیر جدا از وجه جسمی ، به پالایش روان…