خداشناسی در دعاهای معصومین

این نوشتار، که مشتمل بر یک پیشگفتار و هشت گفتار است ، قطره‌ای از دریای بیکران معرفت معصومین است که در پی اندکی جستجو، از شاگردی بی‌بضاعت فراهم آمده است…

رنج در اسلام و بودا

از آنجا که درد و رنجها، یکی از مهمترین دغدغه های زندگی انسان می باشد و این مسأله در آئین بودا از برجستگی خاصی برخوردار است و در دین اسلام…