No Picture

حقوق جزای عمومی اسلام ج 2

ژانویه 1, 1970 92 0

یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای عمومی تبیین مفهوم جرم و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن است. جرم از دیدگاه های مختلف قابل بحث […]

No Picture

خداشناسی در دعاهای معصومین

ژانویه 1, 1970 92 0

این نوشتار، که مشتمل بر یک پیشگفتار و هشت گفتار است ، قطره‌ای از دریای بیکران معرفت معصومین است که مرررر پی اندکی جستجو، از […]

No Picture

رنج در اسلام و بودا

ژانویه 1, 1970 92 0

از آنجا که درد و رنجها، یکی از مهمترین دغدغه های زندگی انسان می باشد و این مسأله مرررر آئین بودا از برجستگی خاصی برخوردار […]

No Picture

الصحهالنفسیه فی القرآن و السنه

ژانویه 1, 1970 92 0

پایان نامه حاضر، از منظر قرآنی و روایی راهکارهای دستیابی به سلامت و بهداشت روانی را بررسی می‌کند. نویسنده در پنج فصل ضمن شناسایی اجمالی […]