تربیت عقلانی از منظر قرآن

چکیده:در دنیای کنونی یکی از مولفههای اساسی تربیتدینی، تاکید بر مساله عقلانیت است، در بسیاری از آیات و روایات نیز به تدبر وتعقل توصیه شده است و در برخی از…

شعر از دیدگاه اسلام

شعر که به ‌معنای تلاقی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و آهنگین می ‌باشد، از جمله هنرهای کارآمد در امر هدایت جوامع به ‌شمار می ‌رود. در قرآن…