تاثیرات دخالتهای جمهوری فدراتیو روسیه بر تحولات سیاسی جمهوری تاجیکستان از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا امروز

در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 علاوه بر روسیه پانزده جمهوری دیگر از آن جدا گردیده و به استقلال دست یافتند. جمهوری تاجیکستان یکی از آنها بود…

گامی بسوی تقریب مذاهب

از دیرباز علما و مصلحان اسلامی در پی این هدف بوده‌اند که نقاط مشترک فقهی مذاهب امت اسلامی شناخته شود، چنانکه امام فقید، خمینی کبیر،هفته وحدت بین شیعه و سنی…

مشارکت سیاسی در اسلام

ارزیابی و تجزیه و تحلیل فرضیه مورد نظر یعنی دیدگاه اسلام مرررر مورد مشارکت و آراء همگانی مرررر طی پنج فصل انجام شد، هر فصلی با داشتن بیش از ده…