الترجمه فی العصر العباسی

مهمترین عواملی که موجب ترجمه علوم به زبان عربی شد عبارتند از: 1 -تشویق اسلام به فراگیری علم و آیات قرآن و احادیث نبوی مرررر موارد متعددبدان اشاره دارد. 2…