صلح و جهاد در اسلام

از آنجائیکه در جهانی پر از شور و بلوا و آمیخته با نگرانی و اضطراب زندگی می‌کنیم زندگی که اضطراب آن ناشی از جنگها و کشتارها و از برخوردهای قدرتهای…

اجرای احکام حدود

موضوع پایان‌نامه نحوهء اجرای احکام حدود می‌باشد. هدف از انتخاب این موضوع جهت پایان‌نامه به دو علت بوده است . اول آنکه نحوهء اجرای حدود بطور مختصر مرررر قوانین و…

مقایسه نظرات بیماران و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه استفاده از امکانات موجود در بیمارستان جهت اجرا موازین شرعی

انقلاب اسلامی، یک انقلاب ارزشی بود و باعث تحولات گسترده‌ای در ابعاد مختلف زندگی شد. مهم‌ترین دستاوردهای این تحول عظیم دگرگونی در موازین اخلاقی جامعه می‌باشد. بدنبال آن ارزش‌ها و…