اندازه گیری تاخیر به کمک نظریه صف و شبیه سازی توسط نرم افزار Corsim در مقاطعی از‌ آزاد راه که دچار تغییر در سطح سرویس دهی می گردند.

آزادراه ها تسهیلات ترافیکی می باشند که امکان ایجاد جریان کاملا پیوسته و غیر منقطع را تامین می کنند آزاد راه ها از سه قسمت زیر تشکیل می شوند قطعات…

اسلام و مسئله جنسیت

با توجه به آیات قرآن کریم،در اسلام زمان که بحث ازماهیت انسان می شود دیگر جنسیت مطرح نمی گردد. در واقع مسئله جنسیت در اسلام بک امر عرضی است که…

فرایند تجدد گرائی در افغانستان

پروسه‌ی تجددخواهی و تجددطلبی مرررر افغانستان، از زمان امیر‌شیرعلی‌خان و با پیشنهادات اصلاح طلبانه‌ی سیدجمال‌الدین افغانی آغاز‌ گردیده و همچنان ادامه دارد. این موضوع، بخشی مهمی از تاریخ معاصر این…

توسل به زور بر ضدتروریسم

امروزه تروریسم یکی از آفات جامعه بشری را تشکیل می دهد. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه بین الملل وظیفه مقابله با این آفت را بر عهده…