قضاوت زن در اسلام

دنیای علم و استدلال به ما تکلیف می‌کند که با همه سونگری، بحث اجتهادی جدیدی مرررر قضاوت زن از نظر دلیلهای فقهی انجام دهیم و با بازنگری مرررر دلائل این…

حقوق زن در اسلام

مسأله ی احیای زن وحقوق انسانی او از جمله مسائلی است که قرن ها،مورد توجه دانشمندان واندیشمندان این حوزه میباشد.زن در طول تاریخ مظلومیت های بسیاری را متحمل شده است…