رسانه های تعاملی و آموزش مفاهیم اسلامی به کودکان: مطالعه آزمایشگاهی نرم افزار اسلامی « شکوفه»

این پایان­نامه با هدف بررسی قابلیت­های آموزشی رسانه­های تعاملی و چگونگی دریافت کودکان از مفاهیم دینی ارائه شده به­واسطه آن­ها، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ای و آزمایشگاهی انجام شده…

مسابقات در فقه اسلامی

رساله حاضر، به عنوان مسابقات در فقه اسلامی نگاشته شده است:1- تعاریف واژگان کلیدی، از نظر لغت و اصطلاح و اختلاف نظر در اقوال لغویین مورد بررسی قرار گرفته است.2-…

شادی و شادابی از منظر دین

شادى جلوه‌اى از حیات انسانى مى‌باشد، شادابى انگیزه زندگى، کار، تلاش و فعالیت است. این هر دو مطلوب انسان‌ها است.انسان‌ها پیوسته دوست دارند کسالت و خمودى را از خود دور…