آوازه‌گری (تبلیغات)

بخش اول رساله مرررر رابطه با تبلیغات تجاری است که شامل تاریخچه آن مرررر جهان و ایران و اصول و مبانی کلی تبلیغات و تکنیکهایی که مرررر تبلیغات باید از…