خرید و فروش عضو بدن انسان

از مجموع مطالبی که در این پایان‌نامه مورد بحث واقع شد، بصورت خلاصه می‌توان نتیجه گرفت : -1((پیوند اعضا))امروزه به عنوان یکی از شیوه‌های نوین درمان برخی بیماریها در علم…

دفاع مشروع در اسلام

در این پژوهش، مبانی دفاع مشروع در اسلام با استفاده از آموزه‌های فقهی بیان گردیده است. نویسنده در دو بخش احکام و شرایط دفاع مشروع و فلسفه آن را بررسی…