No Picture

امت واحده در قرآن

ژانویه 1, 1970 92 0

مرررر فصل اول مرررر صدد بیان این مطلب هستیم که قرآن کریم، همه غیرمسلمانان را دشمن خدا و اهل جهنم معرفی نمی کند و با […]

No Picture

نفقه زوجه در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

مرررر فصل اول علاوه بر مطالب فوق، دو شرط وجوب نفقه یعنی دائمی بودن عقد و تمکین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است . تمکین […]