مرونت در اسلام

این بحث عبارت از یک مقدمه و پنج فصل است که در مقدمه به این مساله اشاره شده، که قرآن و احادیث شریفه نشانگر این مطلب است که اسلام دین…

سلام معماری/

در صبح روز عاشورا جناب حرابن ریاحی برای عذرخواهی به خدمات امام حسین علیه السلام می‌رد. صورت این واقعه بسیار ساده ولی به غایت زیبا و پند آموز است ….