No Picture

مبانی فلسفی حقوقی جزاء

ژانویه 1, 1970 92 0

این پایان‌نامه مرررر چهار بخش اصلی و یک نتیجه‌گیری، تنظیم شده است ، کلی‌ترین و اساسی‌ترین اصول درباره هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی مرررر چهاربخش مورد […]

No Picture

نظریه سیاسی علامه طباطبائی

ژانویه 1, 1970 92 0

علامه طباطبایی دارای نظریه سیاسی است ، بدین معنا که وی همچون فلاسفه سیاسی برای حل مسائل اصلی جامعه خویش راه حل ارائه کرده‌است . […]

No Picture

گناه در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

این رساله در هفت فصل به مباحثی از گناه پرداخته شده است که فصل اول آن اختصاص دارد به تعریف گناه و حقیقت آن، و […]