بررسی اوقات فراغت

هدف از این بررسی این است که مفهوم حقیقی اوقات فراغت و برنامه مناسب برای پرکردن آن را از دریچه اسلام عرضه نماید. با مراجعه به سوابقی که از موضوع…