روش‌های هدایتی قرآن کریم

قرآن کریم کتاب “هدایت و اعجاز ” و به تعبیر صحیح تر، کتاب ” اعجاز مرررر هدایت “است . روش و اسلوب هدایتگری قرآن کریم، ایده‌اصلی و اساسی ترین جهت…

مآخذشناسی متون اسلام و علوم

مرررر ایران، براساس چهار ذهنیت غرب گرایانه، تجددخواهی دینی، بنیادگرایی و سنتی مرررر حوزه علوم مختلف انسانی، پزشکی، مهندسی و خالص اظهار نظر و گاهی تصمیم گیری خرد و کلان…