تصویرسازی و تاریخچه آن

هنر تصویرسازی که بعنوان یکی از شاخه‌های هنرهای تجسمی است در قرن اخیر یک بخش مستقل از این حوزه هنری را به خود اختصاص داده‌است . ولی پیش از این…

شکار و صید در حقوق ایران

مطالب این رساله در سه بخش مورد مطالعه قرار گرفته است . ابتدا پیشینه تاریخی قوانین و مقررات شکار و صید و سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شده است ….