نقش زمان و مکان در اجتهاد

می‌دانیم پدیده‌های اجتماعی مدام در حال تغییر و تحول هستند. اساسا مجموعه روابطی که انسان را احاطه می‌کنند ناشی از برخورد وی با دیگر انسانها، اشیا و پدیده‌های عینی و…

راههای ایجاد وجدان کاری

نبود انگیزه و روحیه مسوولیت‌پذیری و غیره که امروزه جامعه ایران با آن مواجه است به عنوان یک ((پدیده)) کاملا روشن است و عوارض آن قابل چشم‌پوشی نیست . هدف…