No Picture

نقش زمان و مکان در اجتهاد

ژانویه 1, 1970 92 0

می‌دانیم پدیده‌های اجتماعی مدام در حال تغییر و تحول هستند. اساسا مجموعه روابطی که انسان را احاطه می‌کنند ناشی از برخورد وی با دیگر انسانها، […]

No Picture

راههای ایجاد وجدان کاری

ژانویه 1, 1970 92 0

نبود انگیزه و روحیه مسوولیت‌پذیری و غیره که امروزه جامعه ایران با آن مواجه است به عنوان یک ((پدیده)) کاملا روشن است و عوارض آن […]