خرید و فروش عضو بدن انسان

از مجموع مطالبی که مرررر این پایان‌نامه مورد بحث واقع شد، بصورت خلاصه می‌توان نتیجه گرفت : -1((پیوند اعضا))امروزه به عنوان یکی از شیوه‌های نوین درمان برخی بیماریها مرررر علم…