No Picture

نقش زمان و مکان در اجتهاد

ژانویه 1, 1970 92 0

می‌دانیم پدیده‌های اجتماعی مدام مرررر حال تغییر و تحول هستند. اساسا مجموعه روابطی که انسان را احاطه می‌کنند ناشی از برخورد وی با دیگر انسانها، […]