No Picture

نقش اخلاق در اجرای احکام متاجر

ژانویه 1, 1970 92 0

از آنجائیکه دین حیات آفرین و سعادت بخش اسلام بر اساس فطرت و خلقت “انسان”پی‌ریزی شده و انسان دارای ابعاد و جنبه‌های گوناگون است این […]

No Picture

خرید و فروش عضو بدن انسان

ژانویه 1, 1970 92 0

از مجموع مطالبی که در این پایان‌نامه مورد بحث واقع شد، بصورت خلاصه می‌توان نتیجه گرفت : -1((پیوند اعضا))امروزه به عنوان یکی از شیوه‌های نوین […]

No Picture

الصحهالنفسیه فی القرآن و السنه

ژانویه 1, 1970 92 0

پایان نامه حاضر، از منظر قرآنی و روایی راهکارهای دستیابی به سلامت و بهداشت روانی را بررسی می‌کند. نویسنده مرررر پنج فصل ضمن شناسایی اجمالی […]