بررسی الگوی ارتباطات میان فرهنگی اسلام و مسیحیت با تاکید بر قرآن کریم

چکیده:در ارتباطات میان‌فرهنگی که به‌عنوان فرایند مبادل? اندیشه‌ها، معانی و کالاهای فرهنگی میانمردمانی از فرهنگ‌های مختلف، تعریف شده است، توسل به الگویی ضروری می‌نماید که بتواند زندگی اجتماعی انسانها را…

ودیعه با رویکرد ودیعه بانکی

یکی از قراردادهای مجاز مرررر فقه اسلامی ورایج مرررر میان مردم، قرارداد ودیعه است، شناخت احکام وویژگی های این قرارداد ومصادیق آن، اهمیت زیادی دارد به ویژه اینکه برخی معاملات…