مجموعه اول “مناسبتهای جهانی”

مناسبتها در فرهنگ اسلامی ایران ریشه‌های عمیق مذهبی، اسلامی، تاریخی و ملی دارد. سازمانهای بین‌المللی نیز با اعلام روزهای جهانی، حرکتی بین‌المللی را در سطوح دنیا آغاز نمود. دفتر بین‌المللی…

موارد وجوب زکات

مرررر مقدمه اطلاعاتی مربوط به طرح تحقیق قرار دارد. فصل اول: مرررر کلیات و مفاهیم می باشد. که مرررر آن لغات مرتبط با موضوع مانند: تصاب، انعام ثلاثه، غلات اربعه…

عیوب موجب فسخ نکاح

ازدواج از مسایل مورد توجه اسلام است، اما اگر زن و مرد واجد شرایط لازم برای ادامه زندگی مشترک نباشند، آسایش و آرامش جسمی و روحی، که هدف اصلی ازدواج…