آراء صحابه و تابعین

1 – مرررر نقل آراء صحابه و تابعین از کتاب بسیار مفید و ارزنده “الخلاف ” شیخ الطائفه استفاده شد و سعی شده است مرررر جملات و کلمات منقوله تغییر…

بررسی آموخته‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه استان اصفهان در مقایسه با آموخته‌های حضوری سایر دانش‌آموزان در سال تحصیلی 1373-1374 به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت برنامه‌ریزی دروس غیرحضوری

از آنجا که آموزش‌های سنتی و رسمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نارسائی‌هایی را از خود نشان داده و توفیق چندانی در پاسخگوئی به نیازهای دانش‌آموزان حاصل نکرده‌اند،…