مرونت در اسلام

این بحث عبارت از یک مقدمه و پنج فصل است که مرررر مقدمه به این مساله اشاره شده، که قرآن و احادیث شریفه نشانگر این مطلب است که اسلام دین…

قضاوت زن در اسلام

دنیای علم و استدلال به ما تکلیف می‌کند که با همه سونگری، بحث اجتهادی جدیدی مرررر قضاوت زن از نظر دلیلهای فقهی انجام دهیم و با بازنگری مرررر دلائل این…