No Picture

اسباب النزول در مجمع البیان

ژانویه 1, 1970 92 0

موضوع این نوشتار با عنوان فوق بررسی شان نزولهای آیات قرآن در کتاب مجمع البیان است.. از این رو انجام چنین پژوهشی لازم بوده، بنابرتوضیحاتی […]

No Picture

فلسفه اقتصاد

ژانویه 1, 1970 92 0

امکان دخالت ارزشها در نظریات علمی و چگونگی آن در فلسفهء علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعقیب و تفحص این امر در نظریات اقتصادی […]