از طبیعت تا انتزاع

این رساله به بررسی دو دیدگاه متفاوت هنر در نقاشی می‌پردازد. نگرش اول طبیعت پردازیست که به واسطه عدم وجود عناصر مرتبط بر هنر مورد نقد قرارمی‌گیرد. نگرش دوم انتزاع…

فهرست مقالات تاریخی مجلات عربی

فهرست‌نویسی از سنت‌های نیکوی عالمان برجسته و مولفان بزرگ به شمار می‌رود که به منظور اطلاع‌رسانی بهتر و سریع‌تر به محققان صورت می‌گیرد. شیعه نیز این سنت را ز گذشته‌های…

خطابه و تحولات آن در اسلام

خطابه اسلامی از نظر علمی تحت تاثیر عصر جاهلی بود و تحولاتی که مرررر آن عصر مرررر قرن‌های اول و دوم هجری داده شد بیشتر به موضوعات خطابه ارتباط داشت…