اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام

در دنیای امروز رذایل جايگزين فضایل شده ومعيارها دگرگون گشته،و با وجود ارزش‌های اصیل وحیانی و آسمانی روابط تجاری با بحران بی‌اخلاقی مواجهه است و این امر ما را بر…

ودیعه با رویکرد ودیعه بانکی

یکی از قراردادهای مجاز در فقه اسلامی ورایج در میان مردم، قرارداد ودیعه است، شناخت احکام وویژگی های این قرارداد ومصادیق آن، اهمیت زیادی دارد به ویژه اینکه برخی معاملات…

جبر و اختیار

در این رساله در فصل نخست تاریخچه‌ای از بحث جبر و اختیار ذکر شده است تا سیر ورود آن در جهان اسلام معلوم شود. در فصل دوم به بررسی معنای…

دفاع مشروع در اسلام

در این پژوهش، مبانی دفاع مشروع در اسلام با استفاده از آموزه‌های فقهی بیان گردیده است. نویسنده در دو بخش احکام و شرایط دفاع مشروع و فلسفه آن را بررسی…