No Picture

مجموعه اول “مناسبتهای جهانی”

ژانویه 1, 1970 92 0

مناسبتها مرررر فرهنگ اسلامی ایران ریشه‌های عمیق مذهبی، اسلامی، تاریخی و ملی دارد. سازمانهای بین‌المللی نیز با اعلام روزهای جهانی، حرکتی بین‌المللی را مرررر سطوح […]

No Picture

صلح و جهاد در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

از آنجائیکه مرررر جهانی پر از شور و بلوا و آمیخته با نگرانی و اضطراب زندگی می‌کنیم زندگی که اضطراب آن ناشی از جنگها و […]