No Picture

آزادی بیان

ژانویه 1, 1970 92 0

هدف از این طرح بررسی تحلیلی و تطبیقی آزادی بیان مرررر حقوق اسلام و ایران بر اساس منابع فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات […]

No Picture

حقوق زنان از نظر فقهی

ژانویه 1, 1970 92 0

حقوق در اصطلاح دارای دو معنای خاص و عام می‌باشد؛ در معنای خاص، حق در برابر حکم می‌باشد؛ و در معنای عام، حق بر هر […]