تاریخ حکومت اسلامی در اسپانیا

اسپانیا پیش از فتح مسامانانن توسط سلسله “گوستاوها” اداره می‌شد در زمان خلاقت والدین عبدالملک ، طارق‌بن‌زیاد باشکری اندک موفق به فتح اسپانیا شد. نخستین فرمانروای اندلس عبدالعزیز پسر موسی‌بن‌خروی…

نظریه سیاسی علامه طباطبائی

علامه طباطبایی دارای نظریه سیاسی است ، بدین معنا که وی همچون فلاسفه سیاسی برای حل مسائل اصلی جامعه خویش راه حل ارائه کرده‌است . راه حل مورد نظر آنمرحوم…

جایگاه اهل کتاب در حکومت اسلامی

اسلام مکتبی است که عالی‌ترین نظام سیاسی، اجتماعی، قضائی اقتصادی و نظامی را داراست و بدین جهت مرررر راس اهداف اولیاء عظیم‌الشان اسلام، تشکیل حکومت اسلامی جهت عینیت بخشیدن به…

حکومت ولی فقیه در قلمرو دین

تشکیل حکومت، یکی از اهداف اساسی انبیای الهی است. مرررر اسلام، حکومتی که از نبوت شروع و با امامت ادامه یافته، مرررر زمان غیبت دوازدهمین امام، قطع نشده و این…