اسوه‌های قرآنی و شیوه‌های تبلیغی آنان و مقایسه آنها با شیوه‌های شناخته شده تبلیغ در جهان امروز

شخصیتهای برجسته قرآنی در طول حیات تبلیغی خویش بهترین و نافذترین روشهای تربیت ، هدایت و شیوه‌های تبلیغ و دعوت را به جامعه انسانی ارائه کرده‌اند. این چهره‌ها همان اسوه‌ها…

بررسی آموخته‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه استان اصفهان در مقایسه با آموخته‌های حضوری سایر دانش‌آموزان در سال تحصیلی 1373-1374 به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت برنامه‌ریزی دروس غیرحضوری

از آنجا که آموزش‌های سنتی و رسمی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نارسائی‌هایی را از خود نشان داده و توفیق چندانی در پاسخگوئی به نیازهای دانش‌آموزان حاصل نکرده‌اند،…

آوازه‌گری (تبلیغات)

بخش اول رساله در رابطه با تبلیغات تجاری است که شامل تاریخچه آن در جهان و ایران و اصول و مبانی کلی تبلیغات و تکنیکهایی که در تبلیغات باید از…

اندازه گیری تاخیر به کمک نظریه صف و شبیه سازی توسط نرم افزار Corsim در مقاطعی از‌ آزاد راه که دچار تغییر در سطح سرویس دهی می گردند.

آزادراه ها تسهیلات ترافیکی می باشند که امکان ایجاد جریان کاملا پیوسته و غیر منقطع را تامین می کنند آزاد راه ها از سه قسمت زیر تشکیل می شوند قطعات…