No Picture

الترجمه فی العصر العباسی

ژانویه 1, 1970 92 0

مهمترین عواملی که موجب ترجمه علوم به زبان عربی شد عبارتند از: 1 -تشویق اسلام به فراگیری علم و آیات قرآن و احادیث نبوی مرررر […]

No Picture

قرآن و به گزینی فرهنگها

ژانویه 1, 1970 92 0

برای اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمدن ضرورتی ندارد که آن فرهنگ از فرهنگها و تمدنهای دیگر بهره نگرفته باشد، زیرا چنین چیزی اصولا […]

No Picture

شعر از دیدگاه اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

شعر که به ‌معنای تلاقی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و آهنگین می ‌باشد، از جمله هنرهای کارآمد در امر هدایت جوامع به […]