No Picture

جنبه‌های پزشکی روزه‌داری اسلامی

ژانویه 1, 1970 92 0

تعدای از ادیان اصلی دینا دوره‌ای از پرهیز غذایی یا روزه‌داری را توصیه می‌کنند. مرررر این پژوهش روزه‌داری اسلامی مرررر ماه رمضان مورد بررسی قرار […]