جایگاه و نقش قبیله تمیم در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی تا پایان قرن دوم هجری (با تکیه بر غرب جهان اسلام)

قبلیه تمیم به عنوان یکی از قبایل بزرگ و محوری عرب نقش قابل توجهی را مرررر تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی داشت. هر چند این قبیله بعد از پذیرش…

شریح قاضی

صرف‌نظر از شخصیتهای سیاسی – نظامی که بطور دائم در تیررس نگاههای تاریخ نویسان دوره اسلامی قرار داشته‌اند، افرادی هم در مناصب دیگر فعالیت داشتند که در جای جای تاریخ…