No Picture

شاخص های عدالت سیاسی در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

مرررر اندیشه اسلامی، عدالت سیاسی مفهوم و بنیادی است شرعی، اخلاقی و برهانی که مرررر یک نظام صحیح الهی- مردمی مشروع است. برای تحقق عدالت […]

No Picture

تکثر گرایی سیاسی در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

تکثرگرایی سیاسی از جمله مفاهیمی به شمار می‌رود که پژوهشگر در تعریف و تبیین آن با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. در نظام سیاسی اسلام که […]