No Picture

ثنویت و تثلیث در عصر ظهور اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

انسان، این موجود مختار رازآلود، مرررر میان انبوهی از موجودات و اتفاقات جبری جریان طبیعت، به سبب اراده و اختیار خدادادی اش، ماجرایی بس طولانی […]

No Picture

بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی-آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرعی مقدس در سطح شهرستان زاهدان در بهار 1378

ژانویه 1, 1970 92 0

این پایان نامه تحت عنوان بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی، آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی […]

No Picture

طراحی زوج درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر متون اسلامی و مقایسه کارآمدی آن با زوج‌درمانی شناختی رفتاری توسعه‌یافته در افزایش رضایت زناشویی زوج‌ها

ژانویه 1, 1970 92 0

هدف این تحقیق تدوین مبانی، ساختار و محتواهای شناختی‌رفتاری مرررر زوج‌درمانی بر اساس متون اسلامی است. مبانی عبارت از آموزه‌های اسلامی است که بدون پذیرش […]

No Picture

اسلام در فرانسه

ژانویه 1, 1970 92 0

اسلامخواهی در فرانسه از دهه 70 پا گرفته است با پیروزی انقلاب بخاطر سوء تفاهم‌هائی که بین جامعه فرانسه و ایران پیش آمد گسترش دین […]