No Picture

نظریه سیاسی علامه طباطبائی

ژانویه 1, 1970 92 0

علامه طباطبایی دارای نظریه سیاسی است ، بدین معنا که وی همچون فلاسفه سیاسی برای حل مسائل اصلی جامعه خویش راه حل ارائه کرده‌است . […]

No Picture

شاخص های عدالت سیاسی در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

مرررر اندیشه اسلامی، عدالت سیاسی مفهوم و بنیادی است شرعی، اخلاقی و برهانی که مرررر یک نظام صحیح الهی- مردمی مشروع است. برای تحقق عدالت […]