No Picture

حقوق جزای عمومی اسلام ج 2

ژانویه 1, 1970 92 0

یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای عمومی تبیین مفهوم جرم و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن است. جرم از دیدگاه های مختلف قابل بحث […]

No Picture

کرامت انسان از دیدگاه اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

یکی از مباحثی که در انسان شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، جایگاه و منزلت انسان نسبت به سایر آفریدگان است یا به عبارت دیگر، بحث […]