کیفیت اجرای انواع حد اعدام

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده، در حقوق کیفری اسلام، مجازات‌های حدی است . این مجازات‌ها در صورت ارتکاب جرائم خاصی که در قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا…

سیره تبلیغی امام صادق (ع)

آنچه از بررسی امام صادق و کارهای فرهنگی تبلیغی ایشان به دست می‌آید این است که یک مبلغ موفق بایستی در تبعیت و پیروی از سیره ارزشمند زندگی ایشان اصول…

ایمان و کفر در کلام اسلامی

-1 بخش اول: تاریخچه بحث ایمان و کفر را تشکیل می‌دهد که عنوان مقدمه بخود می‌گیرد. تاریخچه این بحث با تاریخ پیدایش علم کلام اسلامی گره می‌خورد و نقطه عطفی…

مرگ مغزی و انتقال اعضا/

مرگ مغزی تقریبا بلافاصله بعد از مرگ کلینیکی رخ می‌دهد، مرررر این مرحله اگر قسمتهای فوقانی مغز از کار بیفتد ولی مراکز تحتانی صدمه ندیده باشد، بیمار قدرت فهم و…