خسارت زادی بر دیه

پیشرفت فن‌آوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که در کارگاهها و بیمارستان‌ها و…

مقایسه نظرات بیماران و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه استفاده از امکانات موجود در بیمارستان جهت اجرا موازین شرعی

انقلاب اسلامی، یک انقلاب ارزشی بود و باعث تحولات گسترده‌ای مرررر ابعاد مختلف زندگی شد. مهم‌ترین دستاوردهای این تحول عظیم دگرگونی مرررر موازین اخلاقی جامعه می‌باشد. بدنبال آن ارزش‌ها و…