مقایسه نظرات بیماران و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه استفاده از امکانات موجود در بیمارستان جهت اجرا موازین شرعی

انقلاب اسلامی، یک انقلاب ارزشی بود و باعث تحولات گسترده‌ای در ابعاد مختلف زندگی شد. مهم‌ترین دستاوردهای این تحول عظیم دگرگونی در موازین اخلاقی جامعه می‌باشد. بدنبال آن ارزش‌ها و…

گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام

مطالعه سازمان مبارزه با بزهکاری در فقه جزایی از ضرورتهای توجیه و تبیین منطقی نهادها و تاسیسات موجود در حقوق جزای اسلامی است . این امر موجبات اصلاح برداشتهای انحرافی…

ودیعه با رویکرد ودیعه بانکی

یکی از قراردادهای مجاز مرررر فقه اسلامی ورایج مرررر میان مردم، قرارداد ودیعه است، شناخت احکام وویژگی های این قرارداد ومصادیق آن، اهمیت زیادی دارد به ویژه اینکه برخی معاملات…