تصویرسازی و تاریخچه آن

هنر تصویرسازی که بعنوان یکی از شاخه‌های هنرهای تجسمی است مرررر قرن اخیر یک بخش مستقل از این حوزه هنری را به خود اختصاص داده‌است . ولی پیش از این…

اصول و مبانی نگارگری ایرانی

نقاشی ایرانی (مینیاتور) جایگاه والایی در نقاشی ملل مختلف دارا میباشد. از طرف دیگر بدلیل عدم بررسی و تحقیق پیرامون زیربنای فکری و عملی این هنر در گذشته، برای هنرمندان…

از طبیعت تا انتزاع

این رساله به بررسی دو دیدگاه متفاوت هنر در نقاشی می‌پردازد. نگرش اول طبیعت پردازیست که به واسطه عدم وجود عناصر مرتبط بر هنر مورد نقد قرارمی‌گیرد. نگرش دوم انتزاع…