فرهنگ کار در اسلام

پژوهش حاضر درصدد پاسخ به سوالات زیر است: 1- آثار فردی و اجتماعی کار چیست؟ 1- کار به غیر از تامین معاش چه آثار و برکاتی برای شخص کارگر و…

تاثیرات دخالتهای جمهوری فدراتیو روسیه بر تحولات سیاسی جمهوری تاجیکستان از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا امروز

مرررر پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مرررر سال 1991 علاوه بر روسیه پانزده جمهوری دیگر از آن جدا گردیده و به استقلال دست یافتند. جمهوری تاجیکستان یکی از آنها بود…

کیفیت اجرای انواع حد اعدام

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده، مرررر حقوق کیفری اسلام، مجازات‌های حدی است . این مجازات‌ها مرررر صورت ارتکاب جرائم خاصی که مرررر قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا…