تحلیل نظام تفکر آموزشی اسلام در شکل گیری مسجد-مدرسه‌ها؛ نمونه موردی مسجد سیّد اصفهان

بررسی همه جانبه معماری بناهای آموزشی، بدون شناخت نظام تفکر آموزشی، امکان پذیر نخواهد بود.مسجد به عنوان نخستین بنای تشکیلاتی حکومتی مرررر اسلام، اگرنشان از جایگاه عبودیت مرررر نظام اسلامی…

بررسی نقش اسلام و وزرای مسلمان در تاسیس نهادهای فرهنگی ایام مسلمان شدن ایلخانان(مطالعه موردی شنب غازان، ربع رشیدی و سلطانیه)

مغولان پیش از تشکیل امپراتوری مرررر یک منطقه جغرافیایی فقیر و فاقد امکانات زندگی می کردند. همچنین ضرورت زندگی دامداری که مبتنی بر ییلاق و قشلاق بود مانع از یکجانشینی…