رسانه های تعاملی و آموزش مفاهیم اسلامی به کودکان: مطالعه آزمایشگاهی نرم افزار اسلامی « شکوفه»

این پایان­نامه با هدف بررسی قابلیت­های آموزشی رسانه­های تعاملی و چگونگی دریافت کودکان از مفاهیم دینی ارائه شده به­واسطه آن­ها، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ای و آزمایشگاهی انجام شده…

تاریخ حکومت اسلامی در اسپانیا

اسپانیا پیش از فتح مسلمانان توسط سلسله “گوستاوها” اداره می‌شد مرررر زمان خلاقت والدین عبدالملک ، طارق‌بن‌زیاد باشکری اندک موفق به فتح اسپانیا شد. نخستین فرمانروای اندلس عبدالعزیز پسر موسی‌بن‌خروی…

شکار و صید در حقوق ایران

مطالب این رساله در سه بخش مورد مطالعه قرار گرفته است . ابتدا پیشینه تاریخی قوانین و مقررات شکار و صید و سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شده است ….