No Picture

بررسی فقهی پیشگیری از جرم

ژانویه 1, 1970 92 0

امروزه توجه و اهتمام سیاست جنایی دولت ها به امر پیشگیری غیر کیفری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عنوان راه حل کار آمد […]

No Picture

اسباب النزول در مجمع البیان

ژانویه 1, 1970 92 0

موضوع این نوشتار با عنوان فوق بررسی شان نزولهای آیات قرآن مرررر کتاب مجمع البیان است.. از این رو انجام چنین پژوهشی لازم بوده، بنابرتوضیحاتی […]

No Picture

حقوق جزای عمومی اسلام، ج 1

ژانویه 1, 1970 92 0

در این طرح مسئله اصلی تبیین حقوق جزای عمومی از دیدگاه اسلام است. در منابع فقهی عمدتاً مباحث حقوق جزای اختصاصی (قصاص، حدود و تعزیرات) […]

No Picture

نوگرایی دین و آزادی

ژانویه 1, 1970 92 0

نسبت بین دین و آزادی، مقوله ای است که مرررر عصر جدید بین اندیشمندان و متفکران و بزرگان دینی جهان اسلام، بدنبال آشنایی مسلمین با […]