نماز در فرهنگ مردم

بعضی روزها و شبها در طول سال دارای اهمیت بخصوصی هستند بسیاری از این روزها برای برآورده شدن حاجات انسانی مناسبند و به همین نسبت به آیینهایی مخصوص برای آنها…

امت اسلامی و جهانی شدن

مرررر این مقاله ما نخست به جنبه های اساسی جهانی شدن می پردازیم و سپس تاثیرات جهانی شدن بر فرهنگ ها را مورد بحث قرار می دهیم و مرررر بخش…