استقلال قضات در حقوق ایران

هسته مرکزی و اصلی دستگاه تامین‌کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده معدودی به نام قضات بوده که در حقیقت آنان دادرسان واقعی اجتماعی هستند. بنابراین باید…

استخفاف و استهزاء از دیدگاه قرآن و سنت : نگرشی بر زمینه‌های “تفسیری – روائی – فقهی – تاریخی” فتوای امام‌خمینی (قدس سره) در باره نویسنده مرتد کتاب “آیه‌های شیطانی”

موضوع “اهانت به مقدسات مسلمانان” در سالهای اخیر، از روند شتابنده‌ای برخوردار بوده است و دشمنان اسلام با هدف “محو” یا “مسخ” هویت اسامی جوامع مسلمانان از طریق “سبک شمردن…