خیارات در فقه امامیه

از جمله مسائلی که مرررر خرید و فروش مطرح می شودد، حقوق خریدار و فروشنده می‌باشد، آگاهی از این حقوق موجب می شودد که افراد جامعه مرررر معاملات خود، دچار…

گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام

مطالعه سازمان مبارزه با بزهکاری در فقه جزایی از ضرورتهای توجیه و تبیین منطقی نهادها و تاسیسات موجود در حقوق جزای اسلامی است . این امر موجبات اصلاح برداشتهای انحرافی…