دفاع مشروع در اسلام

مرررر این پژوهش، مبانی دفاع مشروع مرررر اسلام با استفاده از آموزه‌های فقهی بیان گردیده است. نویسنده مرررر دو بخش احکام و شرایط دفاع مشروع و فلسفه آن را بررسی…