No Picture

کرامت انسان از دیدگاه اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

یکی از مباحثی که در انسان شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، جایگاه و منزلت انسان نسبت به سایر آفریدگان است یا به عبارت دیگر، بحث […]

No Picture

النظام الجزائی ضروره اسلامیه

ژانویه 1, 1970 92 0

این مقاله پیرامون قوانین جزائی وعقوبت های تشریعی وضرورت وجود آن دردین اسلام است . بدین معنی که باوجود عقوبت ها مرررر دنیا وآخرت به […]