شعر از دیدگاه اسلام

شعر که به ‌معنای تلاقی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و آهنگین می ‌باشد، از جمله هنرهای کارآمد در امر هدایت جوامع به ‌شمار می ‌رود. در قرآن…

عیوب موجب فسخ نکاح

ازدواج از مسایل مورد توجه اسلام است، اما اگر زن و مرد واجد شرایط لازم برای ادامه زندگی مشترک نباشند، آسایش و آرامش جسمی و روحی، که هدف اصلی ازدواج…