No Picture

اصول و مبانی نگارگری ایرانی

ژانویه 1, 1970 92 0

نقاشی ایرانی (مینیاتور) جایگاه والایی در نقاشی ملل مختلف دارا میباشد. از طرف دیگر بدلیل عدم بررسی و تحقیق پیرامون زیربنای فکری و عملی این […]

No Picture

از طبیعت تا انتزاع

ژانویه 1, 1970 92 0

این رساله به بررسی دو دیدگاه متفاوت هنر در نقاشی می‌پردازد. نگرش اول طبیعت پردازیست که به واسطه عدم وجود عناصر مرتبط بر هنر مورد […]

No Picture

فلسفه زیبایی و هنر در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

این نوشته به منظور بررسی هنر و زیبایی مرررر منابع اسلامی تهیه شده است و شامل یک مقدمه است که به توضیحاتی پیرامون مفهوم هنر […]