تصویرسازی و تاریخچه آن

هنر تصویرسازی که بعنوان یکی از شاخه‌های هنرهای تجسمی است مرررر قرن اخیر یک بخش مستقل از این حوزه هنری را به خود اختصاص داده‌است . ولی پیش از این…

اسلام درآیینه تزئینات

از زمان پیدایش حیات بشری دین و هنر اجزایی جداناپذیر و وسیله ای برای هدایت بشر بوده اند درهرجامعه ای با هر جهان بینی دینی ای هنر و تزئینات متناسب…

اصول و مبانی نگارگری ایرانی

نقاشی ایرانی (مینیاتور) جایگاه والایی در نقاشی ملل مختلف دارا میباشد. از طرف دیگر بدلیل عدم بررسی و تحقیق پیرامون زیربنای فکری و عملی این هنر در گذشته، برای هنرمندان…