No Picture

گامی بسوی تقریب مذاهب

ژانویه 1, 1970 92 0

از دیرباز علما و مصلحان اسلامی مرررر پی این هدف بوده‌اند که نقاط مشترک فقهی مذاهب امت اسلامی شناخته شود، چنانکه امام فقید، خمینی کبیر،هفته […]