No Picture

گناه در اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

این رساله در هفت فصل به مباحثی از گناه پرداخته شده است که فصل اول آن اختصاص دارد به تعریف گناه و حقیقت آن، و […]